• HUTA KALNA NA SKRZYŻOWANIU TRZECH GMIN
    HUTA KALNA NA SKRZYŻOWANIU TRZECH GMIN
  • DZIEŃ OJCA W HUCIE KALNEJ
    DZIEŃ OJCA W HUCIE KALNEJ
  • CENTRUM INTEGRACJI RODZINNEJ W HUCIE KALNEJ
    CENTRUM INTEGRACJI RODZINNEJ W HUCIE KALNEJ

Projekty

Piknik integracyjny Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej

PODSUMOWANIE PROJEKTU „INTEGRUJMY SIĘ POD CHMURKĄ”  STOWARZYSZENIA RODZINA KOLPINGA W HUCIE KALNEJ

Od września do listopada 2021r. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej, działające przy Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP, realizowało projekt „INTEGRUJMY SIĘ POD CHMURKĄ” w ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach projektu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji i Nadleśnictwa: asp. sztab. Andrzejem Karwaszem, kierownikiem Posterunku Policji w Kaliskach, oraz podleśniczym Ryszardem  Stormowskim z Leśnictwa Czarna Woda. Podczas spotkania, które cieszyło się sporym zainteresowaniem parafian, zostały omówione tematy bezpiecznego zachowania w lesie oraz potencjalne zagrożenia, które niosą ze sobą nowoczesne technologie, m. in. kradzież tożsamości czy różne metody wyłudzeń.

Zakończenie projektu odbyło się 6 listopada 2021r. w formie pikniku integracyjnego. Piknik miał miejsce na zrewitalizowanym terenie przykościelnym, który dzięki staraniom Księdza Proboszcza dr. Marka Łangowskiego zyskał nowy blask. Przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji rozpoczęło się już ponad rok temu i wymagało pracy oraz zaangażowania wielu parafian.  Trud się jednak opłacił i z początkiem listopada plac został wyposażony w grill ogniskowy, ławki parkowe oraz kosz do gry w koszykówkę. Piknik przyciągnął wielu parafian oraz gości, młodszych i starszych, co dało wyraz temu, jak bardzo potrzebne są spotkania integracyjne lokalnej społeczności. Wspólnemu pieczeniu kiełbasek towarzyszyły rozmowy, a licznie przybyłe dzieci cieszyły się wspólną zabawą. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku przygotowanego przez miejscowe gospodynie.

Na przeprowadzenie projektu i zakup wyposażenia (grill ogniskowy, ławki parkowe oraz sprzęt do gry w koszykówkę) Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.000, 00 zł w ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia”.

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej na czele z prezesem ks. dr. Markiem Łangowskim i przewodniczącym Bartoszem Kaszubowskim istnieje przy Parafii od niespełna półtora roku i prężnie działa na rzecz integracji i rozwoju lokalnej społeczności.

Marta Helta

 

Piknik integracyjny Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej

W sobotę 6 listopada 2021 roku piknik integracyjny Rodziny Kolpinga w Hucie Kalnej na nowym terenie rekreacyjnym przy kościele stał się okazją do spotkania mieszkańców Parafii przy nowo zainstalowanym grillu ogniskowym. W ramach projektu „Integrujmy się pod chmurką” zakupione zostały również trzy ławki parkowe oraz zainstalowany został kosz do gry w koszykówkę. Projekt został zrealizowany dzięki dotacji uzyskanej przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej od Fundacji Chata Kociewia. Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu pikniku mieszkańcom Parafii, członkom Stowarzyszenia i gratulujemy udanego przedsięwzięcia.

 

ZAPROSZENIE

STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA w HUCIE KALNEJ zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa i Policji do świetlicy sołeckiej w Hucie Kalnej, w środę  3 listopada 2021 roku na godz. 19.00.

Tematem spotkania będzie omówienie bezpiecznego zachowania się w lesie oraz przedstawienie zagrożeń wynikających z dobrodziejstw korzystania z nowoczesnej techniki – m.in. wyłudzenia na wnuczka czy policjanta oraz  kradzież tożsamości.

 Spotkanie odbywa się w ramach projektu „INTEGRUJMY SIĘ POD CHMURKĄ” w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia” w Nowej Wsi Rzecznej.

 

ZAPROSZENIE

STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA w HUCIE KALNEJ zaprasza na piknik integracyjny w sobotę  6 listopada 2021 roku na godz. 11.00, który odbędzie na terenie przykościelnym w nowo zaaranżowanej przestrzeni rekreacji.

Piknik integracyjny jest podsumowaniem projektu „INTEGRUJMY SIĘ POD CHMURKĄ” w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia” w Nowej Wsi Rzecznej. W ramach pikniku przewidziane jest pieczenie kiełbasek, grochówka, ciasta i kawa oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Poprzednia Następna