• HUTA KALNA NA SKRZYŻOWANIU TRZECH GMIN
    HUTA KALNA NA SKRZYŻOWANIU TRZECH GMIN
  • DZIEŃ OJCA W HUCIE KALNEJ
    DZIEŃ OJCA W HUCIE KALNEJ
  • CENTRUM INTEGRACJI RODZINNEJ W HUCIE KALNEJ
    CENTRUM INTEGRACJI RODZINNEJ W HUCIE KALNEJ

Centrum Integracji Rodzinnej

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej postanowiło zmodernizować i zaadaptować poszkolne pomieszczenia budynku dawnej pastorówki do potrzeb wypełniania celów statutowych i działań misyjnych związanych z rozwojem Centrum Integracji Rodzinnej.

Problemem dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej i jego interesariuszy jest zdegradowana baza lokalowa, która wymaga gruntownych prac remontowych i modernizacyjnych.

Remont, niezależność grzewcza, modernizacja i zakup wyposażenia pomogą w wytworzeniu koniecznej i podstawowej bazy dla dalszego działania Stowarzyszenia w zadaniu Centrum Integracji Rodzinnej.

Pomieszczenia siedziby Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej po dokonaniu koniecznych prac remontowych i dokonaniu niezbędnych zakupów wyposażenia będą służyły do działań misyjnych wspomagających rozwój Stowarzyszenia. Wytworzona zostanie odpowiednia baza lokalowa Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej dla bardziej efektywnego spełniania działań misyjnych i celów statutowych organizacji w zadaniu prowadzenia Centrum Integracji Rodzinnej.

Poprzednia Następna