• HUTA KALNA NA SKRZYŻOWANIU TRZECH GMIN
    HUTA KALNA NA SKRZYŻOWANIU TRZECH GMIN
  • DZIEŃ OJCA W HUCIE KALNEJ
    DZIEŃ OJCA W HUCIE KALNEJ
  • CENTRUM INTEGRACJI RODZINNEJ W HUCIE KALNEJ
    CENTRUM INTEGRACJI RODZINNEJ W HUCIE KALNEJ

O Rodzinie

Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej powstała 31 lipca 2020 roku. Tworzą ją mieszkańcy Huty Kalnej, Lubik, Czarnego i Klanin, czyli miejscowości wchodzących w skład Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Hucie Kalnej. Pierwszym w historii przewodniczącym Rodziny Kolpinga został Bartosz Kaszubowski, a prezesem ks. dr Marek Łangowski. Siedzibą Stowarzyszenia jest część budynku plebanii, dawnej ewangelickiej pastorówki pochodzącej z 1907 roku. W miejscu tym w latach powojennych była mała wiejska szkoła podstawowa, która istniała tam do końca lat osiemdziesiątych. Od tamtej pory ta część budynku ulegała degradacji. Członkowie Rodziny Kolpinga w Hucie Kalnej zawiązali stowarzyszenie z myślą, aby miejsce to stało się Centrum Integracji Rodzinnej, gdzie mieszkańcy naszego regionu na skrzyżowaniu trzech gmin będą mogli znaleźć przyjazną przestrzeń dialogu i rozwoju relacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem spotkań międzypokoleniowych. Budowanie relacji społecznych, braterstwa, solidarności i bezinteresownej współpracy oraz pomocy będzie ideą przewodnią Centrum Integracji Rodzinnej w Hucie Kalnej.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 31.07.2020r. Siedzibą Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest siedziba Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Hucie Kalnej, ul. Kościelna 15. Budynek plebanii to dawna pastorówka Kościoła ewangelicko-augsburskiego i pochodzi on z 1907 r. Nie jest jednak umieszczony w rejestrze zabytków. Jego powierzchnia użytkowa wynosi ponad 300 m2 i jest zbyt duża dla potrzeb Parafii. Do I wojny światowej i w czasie dwudziestolecia międzywojennego był ośrodkiem kultury niemieckiej i germanizacji. Po II wojnie światowej oddany w użytkowanie Parafii rzymskokatolickiej tylko w części. Na parterze budynku została urządzona szkoła podstawowa, działająca do lat 80-tych. Od tego czasu część poszkolna popadała w degradację. Po przemianach ustrojowych w Polsce cały budynek przeszedł na własność Parafii w Hucie Kalnej. Od czasu powołania do istnienia Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej uzyskało zgodę Parafii rzymskokatolickiej w Hucie Kalnej na korzystanie z pomieszczeń poszkolnych w celu realizacji zadań statutowych. Znajdują się one w części południowo-wschodniej parteru budynku i, co ważne, posiadają własne wejście z zewnątrz, co pozwala Stowarzyszeniu na prowadzenie działalności autonomicznej, niezależnej od Parafii. Powierzchnia tych pomieszczeń wynosi 58 m2. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej postanowiło zmodernizować i zaadaptować owe pomieszczenia do potrzeb wypełniania celów statutowych i do wymogów współczesnych standardów.