• 1
    1
  • 2
    2
  • 3
    3

O Rodzinie

Rodzina Kolpinga w Hucie Kalnej powstała 31 lipca 2020 roku. Tworzą ją mieszkańcy Huty Kalnej, Lubik, Czarnego i Klanin, czyli miejscowości wchodzących w skład Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Hucie Kalnej. Pierwszym w historii przewodniczącym Rodziny Kolpinga został Bartosz Kaszubowski, a prezesem ks. dr Marek Łangowski. Siedzibą Stowarzyszenia jest część budynku plebanii, dawnej ewangelickiej pastorówki pochodzącej z 1907 roku. W miejscu tym w latach powojennych była mała wiejska szkoła podstawowa, która istniała tam do końca lat osiemdziesiątych. Od tamtej pory ta część budynku ulegała degradacji. Członkowie Rodziny Kolpinga w Hucie Kalnej zawiązali stowarzyszenie z myślą, aby miejsce to stało się Centrum Integracji Rodzinnej, gdzie mieszkańcy naszego regionu na skrzyżowaniu trzech gmin będą mogli znaleźć przyjazną przestrzeń dialogu i rozwoju relacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem spotkań międzypokoleniowych. Budowanie relacji społecznych, braterstwa, solidarności i bezinteresownej współpracy oraz pomocy będzie ideą przewodnią Centrum Integracji Rodzinnej w Hucie Kalnej.